Vragen

Componence Asset List

Die garantie kan PsyQ helaas niet bieden. Hyperseksualiteit is vaak hardnekkig en een terugval is mogelijk.

Deze laagdrempelige manier om zelf aan de slag te gaan met een probleem vergt ook de nodige inzet en motivatie van jou als deelnemer. Met voldoende inzet en motivatie is de kans van slagen groot.

De online behandeling hyperseksualiteit is gebaseerd op bewezen methodieken van de cognitieve gedragstherapie. Of deze online vertaling net zo effectief is als de offline variant wordt volop onderzocht door Parnassia Groep.

Parnassia Groep is een van de partners van PsyQ die deze behandeling aanbiedt.